Jeg vil bli fastgiver!

  • Trygghet for mottaker
  • Enklere for deg
  • Forutsigbarhet for NMS
  • Mer til arbeidet
Gutt som Smiler

Nå skaper du HÅP!

Som fast giver er du en av våre viktigste støttespillere i arbeidet med å gjøre verden litt bedre.

Det Norske Misjonsselskap | Postboks 226 Sentrum, 4001 STAVANGER | Sentralbord: 51 51 61 00 | E-post: info@nms.no | Org.nr: 940 325 501 | Giverkonto: 8220 02 85030