Jeg vil gi en gave!

(Henter adresseinformasjon)
smil

Tusen takk, nå skaper du HÅP!

Din gave er et viktig bidrag i arbeidet med å gjøre verden litt bedre.

Det Norske Misjonsselskap | Postboks 226 Sentrum, 4001 STAVANGER | Sentralbord: 51 51 61 00 | E-post: info@nms.no | Org.nr: 940 325 501
Giverkonto: 8220 02 85030 | Vilkår